Termeni și condiții de utilizare nuntalamare.ro

Prezenții Termeni și Condiții sunt încheiați între:

NUNTA LA MARE SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/3213/2017, având CUI RO38248187, având sediul în Mangalia, Constanța, email: nuntalamareromania@gmail.com, și DRAGOSTE DE MARE SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/536/2023, având CUI 47636862 și sediul în Mangalia, str. Maior Gh. Sontu, nr. 4 B, cunoscute sub brandul comercial și în continuare fiind denumite împreună „Nunta La Mare” sau „noi”,

și

Dumneavoastră, în calitate utilizator al website-ului www.nuntalamare.ro și a tuturor subdomeniilor acestuia.

1. SCOP

1.1. Nunta La Mare exploatează un site de internet accesibil la adresa www.nuntalamare.ro și toate subdomeniile acestuia (denumit în continuare „site”).

1.2. Prezentul document conține termenii și condițiile generale pentru utilizarea site-ului aplicabile tuturor utilizatorilor, indiferent de calitatea acestora și totodată, definește drepturile și obligațiile lor în relația cu site-ul și serviciile oferite de noi prin intermediul site-ului, în calitate de cumpărători.

1.3. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, întrucât accesul și / sau utilizarea site-ului presupun(e) acceptul nelimitat și respectarea în totalitatea lor, împreună cu Politica de Confidențialitate, ce este parte integrantă a acestora.

1.4. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții, vă rugam să ieșiti de pe site și / sau să încetați utilizarea acestuia.

2. DEFINIȚII TERMENI

2.1. site – reprezintă website-ul accesibil la adresa www.nuntalamare.ro (și toate subdomeniile acestuia) prin intermediul căruia puteți citi mai multe despre noi și evoluția noastră de-a lungul timpului, vă oferim informații utile despre organizarea nunții dumneavoastră în locații de pe litoralul românesc, și puteți achiziționa servicii de consultanță online, precum și conținut digital profesional despre organizarea pe cont propriu a nunții pe litoralul românesc.

2.2. utilizator – reprezintă orice persoană fizică ce accesează site-ul, care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani și are capacitatea de a contracta.

2.3. client – reprezintă orice persoană care încheie un contract cu noi, fie prin intermediul site-ului, fie prin semnarea unui contract.

2.4. servicii – reprezintă toate serviciile, digitale sau prestate fizic, comercializate de Nunta La Mare.

2.5. serviciu digital – reprezintă un serviciu care prezintă una dintre următoarele caracteristici:

a) permite crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de utilizatorii serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date.

2.6. conţinut digital – reprezintă datele produse şi furnizate în format digital în urma achiziționării dreptului lor de folosință/licenței de utilizare pe de site.

2.7. produse – reprezintă tot conținutul și serviciile, digitale sau prestate fizice, comercializate de Nunta La Mare.

2.8. comandă – reprezintă cererea de produse plasată de către utilizator pe site.

2.9. tranzacție – reprezintă procesul utilizatorului de achiziționare a produselor în urma unei comenzi, finalizat prin efectuarea plății cu cardul prin intermediul site-ului.

2.10. consumator – reprezintă orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

2.11. prețul total – reprezintă prețul produselor comandate plus toate costurile și taxele aferente.

2.12. conturile de rețele sociale/conturi de social media – reprezintă conturile pe Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest și/sau orice altă rețea socială.

2.13. zi lucrătoare – reprezintă orice zi de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul orar 09:00 – 17:00. Termenele exprimate în zile lucrătoare se calculează începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a înregistrat orice activitate. Pentru precizie, menționăm că în situația în care în calculul termenelor intră și zile nelucrătoare (sfârșit de săptămână, de sărbătoare națională etc.), acestea nu se iau în considerare la calculul termenelor respective.

3. ANGAJAMENTE

3.1. În calitate de utilizator, vă obligați să accesați și utilizați site-ul (precum și fiecare dintre funcționalitățile sale existente și viitoare) într-o manieră rezonabilă, cu bună-credință și în conformitate cu legile și reglementările în vigoare de la momentul utilizării, precum și cu termenii prezentului document. Vă obligați în special să nu folosiți site-ul în așa fel încât să încalce, în vreun fel, drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor, mărci, design etc.), drepturile omului (imagine, respect, confidențialitate etc.), precum și drepturile și libertățile fundamentale.

3.2. În calitate de utilizator, sunteți singurul responsabil pentru daunele directe sau indirecte de care ați putea suferi sau pe care le-ați putea produce din cauza informațiilor inexacte, incomplete și / sau care induc în eroare, pe care le oferiți la efectuarea unei comenzi sau plăți, sau nu le actualizați, ori prin utilizarea incorectă a site-ului ori contrar legilor și / sau prezentelor condiții, asumându-vă în acest sens întreaga răspundere.

4. PRINCIPII GENERALE DE ACCES, FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE ALE SITE-ULUI

4.1. Site-ul are ca unic scop oferirea de informații necesare cuplurilor care își doresc o nuntă la mare în România pentru a-și putea organiza fie singuri, fie cu ajutorul nostru sau al altor organizatori de evenimente nunta la mare, luând în calcul anumite aspecte importante și realitatea existentă pe litoralul românesc.

4.2. Pe site, fiecare produs poate include o scurtă descriere și are precizat prețul aferent. Dacă doriți să aflați mai multe despre produsul comercializat de noi, puteți să ne scrieți la adresa afișată de site sau la formularul de contact.

4.3. NUNTA LA MARE SRL și DRAGOSTE DE MARE SRL nu vor răspunde solidar pentru obligațiile lor. În principal, DRAGOSTE DE MARE SRL va comercializa serviciile digitale ce pot fi achiziționate prin intermediul site-ului și serviciile de organizare evenimente, iar DRAGOSTE DE MARE SRL va comercializa serviciile de ce țin de decorațiuni, design, aranjamente florale etc. În momentul achiziționării unui serviciu (fie anterior confirmării plății online, fie prin contractul de prestări servicii pus la dispoziția voastră), se va indica în mod expres numele comerciantului.

4.4. Dacă din eroare prețurile afișate pe site sunt greșite sau nu mai prestăm un serviciu indicat pe site, vă vom notifica imediat despre acest lucru, având posibilitatea de a anula comanda în cazul în care nu mai doriți să încheiați tranzacția cu noile prețuri sau cu un produs asemănător. Dacă ați efectuat deja plata, vă vom putea rambursa prețul achitat sau vom putea accepta tranzacția astfel cum a fost încheiată.

4.5. Nunta La Mare vă va putea refuza prezența pe site în cazul în care consideră că abuzați de produsele oferite așa cum sunt acestea explicate pe site și în prezentul document, și/sau nu respectați instrucțiunile existente pe site și în prezentul document cu privire la utilizarea acestora ori în cazul în care există suspiciuni de fraudă. Nunta La Mare vă poate restricţiona accesul pe site, fără o notificare prealabilă. Restricţionarea accesului dumneavoastră poate fi precedată de avertismente în funcție de gravitatea încălcării, după caz, beneficiu aflat la aprecierea noastră exclusivă.

4.6. Nunta La Mare își rezervă dreptul, fără notificare sau despăgubire, de a închide temporar sau permanent site-ul sau de a întrerupe accesul la și / sau vânzarea unuia sau mai multor produse pentru verificarea, actualizarea, sau modificarea metodelor operaționale, serverelor, serviciilor și orelor de accesibilitate, fără ca această listă să fie exhaustivă, dar nu fără a-și respecta obligațiile în curs de executare dacă este posibil din punct de vedere tehnic sau cât mai curând, în caz contrar.

4.7. Nunta La Mare își rezervă dreptul de a aduce site-ului toate modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare sau utile pentru buna funcționare a acestora, în orice moment și fără anunţ prealabil. Modificările vor fi aduse la cunoștinţa dumneavoastră prin simpla implementare pe site, atât timp cât nu vizează modificări semnificative în drepturile și obligațiile dumneavoastră, și vor fi socotite ca fiind acceptate în măsura în care continuați să folosiți site-ul, și prin înnoirea politicilor de utilizare ale site-ului, acolo unde este cazul. De aceea, Nunta La Mare nu garantează exactitatea și caracterul complet al informațiilor, produselor software și produselor de pe site sau pe care site-ul le utilizează.

4.8. Sunteți de acord în mod expres cu privire la cesionarea de către Nunta La Mare către orice terț a oricăror drepturi și obligații ce vă revin în temeiul utilizării site-ului și produselor comercializare de noi, fără a se naște în sarcina dumneavoastră noi obligații pe care nu le-ați acceptat la momentul efectuării comenzii și / sau încheierii tranzacției. Aceste situații pot include, spre exemplu, un proces de fuziune și/sau achiziție, angajarea de către Nunta La Mare a unui subcontractant pentru îndeplinirea anumitor obligații sau alte situații asemănătoare. Nunta La Mare nu garantează executarea contractului odată ce cesiunea totală a drepturilor și obligațiilor dumneavoastră își produce efectele.

4.9. Vă angajați să nu faceți nicio evaluare nefondată și rea intenționată a site-ului și / sau a noastră, care ar putea fi disprețuitoare, cu scopul de a sau care ar putea prejudicia imaginea produselor și/sau activității noastre și / sau să atingă reputația noastră (inclusiv a membrilor personalului nostru) și / sau a altor utilizatori.

4.10. Este interzisă folosirea unui limbaj și publicarea oricărui conținut jignitor, calomnios, compromițător, rasist, lipsit de etică și imoral, instigator la ură care încalcă ordinea publică sau drepturile terțelor persoane, față de alți utilizatori și / sau care ar putea afecta drepturile, reputația și imaginea noastră și, în general, care încalcă legea, în special cele din dreptul penal sau care este contrar uzanţelor sau moralei. Avem dreptul de a șterge orice astfel de conținut. De asemenea, orice ameninţări, injurii, afirmaţii rasiste sau sexiste vor fi șterse.

4.11. În caz de încălcare a oricăror obligații legale sau contractuale potrivit prezentului document, veți răspunde față de Nunta La Mare pentru toate prejudiciile cauzate în mod direct sau indirect.

4.12. Nunta La Mare depune toate eforturile pentru a asigura accesul și buna funcționare a site-ului 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere limitările internetului, Nunta La Mare nu poate exclude faptul că accesul la site și funcționarea acestuia pot fi întrerupte, în special în cazuri de forță majoră, defecțiuni ale echipamentului utilizatorului, defecțiuni ale rețelei de internet a utilizatorilor, operațiuni de întreținere și îmbunătățire a site-ului. Nunta La Mare nu este responsabilă pentru o întrerupere a site-ului, voluntar sau nu, precizând că se angajează să facă tot posibilul pentru a minimiza întreruperile ce i-ar putea fi imputate.

4.13. Nunta La Mare nu este răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea site-ului ce nu a avut legătură cu un comportament culpabil al său.

4.14. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acţioneze în instanță Nunta La Mare, și nici colaboratorii externi, cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea site-ului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de site și / sau noi, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor Termeni și Condiţii sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

4.15. Nunta La Mare va răspunde pentru prejudiciile cauzate de nerespectarea cu intenție a obligațiilor sale, astfel cum sunt explicate în prezentele condiții, dar nu mai mult de contravaloarea produselor achiziționate de la noi sau, dacă legea prevede altfel, în limitele prevăzute legal.

5. SECURITATE ȘI HYPERLINKURI

5.1. Transferul datelor prin intermediul site-ului este criptat conform standardului SSL.

5.2. SSL (Secure Sockets Layer) este tehnologia standard de securitate prin care se stabilesc legături criptate între un server web și un browser. Această legătură asigură că toate datele transmise între serverul web și browserele rămân private și integrale. SSL este un standard industrial și este folosit de milioane de site-uri web pentru protejarea tranzacţiilor online cu clienţii acestora.

5.3. În calitate de utilizator, puteți trimite accesul la site terțelor persoane printr-un link, atât timp cât faceți acest lucru într-un mod echitabil, care respectă legislația în vigoare, nu ar putea afecta interesele, reputația și / sau imaginea site-ului și a noastră și nu profită de reputația noastră în scopuri personale.

5.4. Dacă doriți să utilizați conținut din site-ul nostru în afară de situațiile de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email.

5.5. Ne rezervăm dreptul de a rezilia această autorizare în orice moment, în cazul în care constatăm că legătura stabilită cu site-ul terț este de natură să ne afecteze interesele, reputația și / sau imaginea.

5.6. Existența unei legături hipertext de la un site terț la site-ul nostru nu implică în niciun caz o cooperare și / sau parteneriat între noi și acest site terț. Nu avem niciun control asupra site-urilor terțe și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe sau de la aceste site-uri terțe accesibile printr-un link către site-ul nostru.

5.7. Site-ul nostru poate conține link-uri către site-uri partenere sau către site-uri terțe. Nu avem niciun control asupra acestor site-uri și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru disponibilitatea, conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe aceste site-uri și nu vom răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte care s-ar putea produce prin accesarea / utilizarea acestora.

5.8. Aveți responsabilitatea de a nu utiliza în mod defectuos site-ul, introducând viruși, troiani, sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site sau să permiteți accesarea neautorizată a acestuia de către o terță persoană.

5.9. În acest sens, recunoașteți și sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să instalați software anti-virus și de securitate adecvat pe hardware-ul computerului și pe orice alt dispozitiv pentru a vă proteja împotriva oricăror erori, viruși sau alte astfel de programe dăunătoare.

5.10. Nunta La Mare nu răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul dumneavoastră, sistemul dumneavoastră IT, datele dumneavoastră ca urmare a utilizării site-ului sau a altor site-uri către care există link-uri în site-ul nostru.

5.11. Nu garantăm că site-ul va fi complet securizat sau fără niciun virus, deși vom depune toate diligențele rezonabile pentru a atinge un nivel de securitate cât mai înalt.

6. CREAREA DE CONT ȘI SETAREA PAROLEI

6.1. Pentru a accesa anumite servicii oferite de noi, va trebui ca utilizatorii să își creeze un cont de utilizator.

6.2. Crearea unui cont se va face prin furnizarea unei adrese de email și prin setarea unei parole. Din când în când, din motive de securitate, Nunta La Mare vă poate solicita verificarea contului creat prin diverse metode tehnologice, precum, dar nu limitat la, verificarea adresei de email create, activarea unui factor de autentificare dublu și/sau altele.

6.3. Prin crearea unui cont, sunteți de acord să oferiți informații reale, corecte, actuale și complete. Este important să mențineți și să actualizați cu promptitudine informațiile din cont pentru a fi corecte și complete în orice moment.
În calitate de utilizator, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că pierderea detaliilor contului sau dezvăluirea elementelor de autentificare către terți poate duce la pierderea contului, tranzacții nedorite, accesarea datelor dumneavoastră personale sau chiar la închiderea contului.

6.4. DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL PENTRU ORICE UTILIZARE CE POATE FI FĂCUTĂ PRIN FOLOSIREA ADRESEI DE EMAIL ȘI A PAROLEI SETATE ȘI UNICUL GARANT AL CONFIDENȚIALITĂȚII ACESTORA, PRECUM ȘI AL ORICĂREI UTILIZĂRI A CONTULUI DUMNEAVOASTRĂ.

6.5. Nunta La Mare nu răspunde față de informaţiile publicate sau transmise pe internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de către utilizatorii site-ului, referitoare în special la datele contului, și nici faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului, ca urmare a acestor acțiuni.

6.6. Vă angajați, de asemenea, să ne informați cu privire la orice utilizare frauduloasă a emailului și /sau parolei dumneavoastră de către o terță parte, de îndată ce luați cunoștință de acest lucru. Vă obligați, în acest sens, să despăgubiți Nunta La Mare, în situația în care o astfel de utilizare atrage daune sau costurile suplimentare, în măsura în care ați autorizat o astfel de utilizare sau ați fost permis acest lucru prin neglijență.

6.7. Vă recomandăm să urmați aceste instrucțiuni pentru a preveni utilizarea site-ului de către alte persoane, fără consimțământul dvs:

  • nu dezvăluiți nimănui parola dumneavoastră de la cont;
  • utilizați software-uri specializate pentru generarea unor parole lungi și fără legătură cu viața dumneavoastră personală, și salvarea acestora într-un mod securizat;
  • setați-vă parola sau un mod de blocare la orice dispozitiv electronic;
    nu vă lăsați dispozitivele electronice nesupravegheate și permiteți doar persoanelor în care aveți încredere maximă să vi le acceseze și doar în prezența dumneavoastră;
  • deconectați-vă mereu de la cont și nu lăsați programe sau software-uri deschise odată ce terminați sesiunea de lucru.

 

În cazul în care ați uitat parola sau aceasta a fost dezvăluită accidental către terțe persoane, vă recomandăm să procedați la schimbarea parolei și să ne contactați pe email în cel mai scurt timp.

7. COMANDA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI

7.1. Informațiile referitoare la produsele comercializate de noi sunt furnizate atât în limba română, cât și în limba engleză. În caz de conflict între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala. Dacă vor exista pe viitor traduceri ale site-ului în alte limbi străine, acestea vor fi furnizate doar în scop informativ, în caz de conflict versiunea în limba română fiind cea care va prima.

7.2. Cumpărarea produselor noastre se poate face online sau, pentru anumite produse, prin semnarea unui contract de prestări servicii cu noi. Nu există o valoare minimă pentru o comandă.

7.3. Produsele pe care doriți sa le comandați pot fi găsite la pagina din site intitulată Wedding Solutions & Page sales (sau asemănător).

7.4. În principal, produsele comercializate online includ exclusiv o componentă de consultanță (serviciile de consultanță) sau de informare (spre exemplu, catalogul online ce cuprinde conținut informațional profesional, având denumirea de The Beach Wedding Builder DIY (sau asemănător), denumit în continuare „catalog online”). Pentru serviciile ce presupun organizare sau design de eveniment se va încheia un contract de prestări servicii separat.

7.5. Pe site vor fi descrise toate detaliile pentru fiecare produs în parte și nu vă puteți prevala de necunoașterea respectivelor detalii.

7.6. Comanda online:

7.6.1. Comanda online se va face prin selectarea unui produs și adăugarea acestuia în coșul de cumpărături. În momentul în care ați apăsat „Comandă” (sau asemănător), produsul va fi automat transferat în coșul de cumpărături. Ulterior includerii unui produs în coșul de cumpărături, veți putea selecta și alte produse în modurile descrise mai sus.

7.6.2. Finalizarea comenzii se va face prin folosirea butonului „Cumpără” (sau asemănător), urmată de folosirea butonului „Plătește acum” (sau asemănător). Înainte de efectuarea plății, vi se vor pune la dispoziție toate informațiile introduse de dumneavoastră în legătură cu comanda. Dacă observați o eroare în datele dumneavoastră, veți putea reveni la pasul anterior pentru modificarea acestora, efectua schimbările necesare și apoi confirma comanda cu datele corecte.

7.6.3. Pentru încheierea tranzacției va fi necesară și confirmarea detaliilor dumneavoastră în timpul procesului de plată. Prin aceasta, înțelegeți și acceptați oferta noastră conform descrierii produsului. Pentru a cunoaște momentul încheierii contractului, vom stoca confirmarea comenzii dumneavoastră, precum și momentul efectuării plății.

7.6.4. Comanda va fi finalizată prin efectuarea plății finale.

7.6.5. Efectuarea tuturor pașilor descriși mai sus constituie încheierea contractului dintre noi și dumneavoastră, ce reprezintă prezenții Termeni și Condiții.

7.6.6. Dacă observați o eroare în datele dumneavoastră după efectuarea plății, vă rugăm să ne scrieți imediat pe adresa noastră de email, pentru a nu procesa comanda cu datele greșite. În caz contrar, vom fi exonerați de orice prejudiciu suferit de dumneavoastră din cauza acestor erori.

7.6.7. Termenii și Condițiile noastre vor fi întotdeauna publicați pe site și îi veți putea accesa oricând.

7.6.8. Nunta La Mare depune toate eforturile pentru a vă pune la dispoziție toate versiunile Termenilor și Condițiilor aplicabili dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care nu identificați pe site versiunea care vă este aplicabilă sau care vă interesează, vă rugăm să ne contactați la oricare dintre datele de contact de pe site, și vă vom pune la dispoziție în cel mai scurt timp, pe email, orice versiune aplicabilă dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor.

7.7. Comanda prin sistemul Dubsado – semnarea unui contract de prestări servicii:

7.7.1. Anumite servicii vor fi prestate doar în urma semnării de către dumneavoastră și noi a unui contract de prestări servicii. Acest contract va fi încheiat și semnat electronic, prin intermediul unui software denumit Dubsado.

7.7.2. Din pagina de contact, veți completa formularul de bază, iar în urma transmiterii acestuia către noi, veți primi pe email oferta noastră unde veți avea descrise serviciile, prețurile și veți avea posibilitatea de alege serviciul pe care îl doriți. Dacă veți alege să colaborăm, relația comercială va fi gestionată prin Dubsado, spre exemplu semnarea contractului de prestări servicii, facturarea către client, dar și alte operațiuni.

7.7.3. În aceste situații, încheierea contractului cu noi va avea loc doar după semnarea online a contractului pus la dispoziție prin intermediul software-ului Dubsado.

7.7.4. Indiferent de modalitatea de încheiere a relațiilor contractuale dintre dumneavoastră și noi, încetarea raporturilor contractuale nu are efect asupra obligațiilor deja scadente.

8. PREȚUL

8.1. Prețurile produselor vor fi în general exprimate RON sau EURO. Pentru prețurile exprimate în EURO, persoanele rezidente pe teritoriul României vor achita prețul în RON, la schimbul valutar RON/EUR afișat de Banca Națională Română de la data facturării. Unele prețuri vor fi precizate în mod expres pe site, pe când pentru altele va fi precizat prețul de pornire, urmând ca prețul final să fie trimis prin oferta primită de dvs din softul Dubsado. Aceasta nu împiedică Nunta La Mare să afișeze prețurile și în alte monede străine.

8.2. În ipoteza în care plata se va face cu instrumente de plată electronică denominate în altă monedă, suma denominată în RON se va converti în mod automat la cursul organizațiilor internaționale de carduri și/sau a băncii dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8.3. În general, prețurile afișate pe site nu conțin TVA, costuri de transport, costul furnizorilor (fotografi, restaurante, muzicieni etc.) sau orice alte costuri care ar putea apărea în funcție de solicitările dumneavoastră. În orice caz, înainte de orice confirmare de plată și/sau semnare a unui contract, se va menționa expres prețul și ce anume cuprinde și ce nu cuprinde acesta.

8.4. La solicitarea clientului sau prin produsele noastre, putem oferi uneori un buget aproximativ cu alte costuri ce ar putea interveni pe parcursul organizării unei nunți la mare. Menționăm în mod expres că acest buget este strict estimativ, se poate modifica și nu depinde de noi. Costul final al nunții, cu toți furnizorii, va depinde doar de cerințele clientului și ofertele furnizorilor și va fi strict responsabilitatea clienților.

8.5. Înainte de confirmarea comenzii și efectuarea plății online, vi se va afișa prețul total al produselor, defalcat pe tipul de cost: TVA, cost de transport etc. În același mod va fi afișat prețul și în situația încheierii contractului prin programul Dubsado. Efectuarea plății prețului total prin orice modalitate disponibilă corespunde cu acceptarea acestuia în integralitatea sa.

8.6. ÎN ORICE CAZ, PREȚUL NOSTRU TOTAL VA CUPRINDE STRICT PREȚUL AFERENT PRODUSELOR NOASTRE ȘI NU VA INCLUDE COSTUL AFERENT SERVICIILOR ORI PRODUSELOR ALTOR FURNIZORI, ACESTA DIN URMĂ RĂM N ND ÎNTOTDEAUNA ÎN TOTALITATE RESPONSABILITATEA CLIENTULUI.

9. MODALITĂȚILE DE PLATĂ

9.1. Plățile se pot efectua fie prin procesatorul de plăți online, prin intermediul unui card bancar, fie prin transfer bancar, în funcție de modalitatea de încheiere a tranzacției: online sau prin semnarea unui contract.

9.2. Ne rezervăm dreptul de a face verificări cu dumneavoastră, prin telefon sau email în vederea validării și / sau completării comenzii, însoțite, după caz, de o solicitare pentru documente justificative suplimentare. În cadrul verificării efectuate, o comandă poate fi anulată inclusiv după încheierea tranzacției dacă elementele furnizate de dumneavoastră sunt în mod deliberat incorecte și / sau au un caracter fraudulos, sau produsele nu pot fi livrate din cauza netransmiterii tuturor documentelor/informațiilor necesare. În acest caz, veți fi informat prin email sau telefon cu privire la măsurile luate de noi.

9.3. Card bancar – plată online

9.3.1. Comisioanele de procesare sau orice alte sume datorate acestuia vor fi în sarcina dumneavoastră sau a noastră, în funcție de sistemul băncii plătitoare ori primitoare.

9.3.2. În urma confirmării comenzii de către dumneavoastră și efectuarea plății prin procesatorul de plăți online, cardul bancar utilizat pentru plată va fi debitat cu suma confirmată imediat sau în termenele impuse de procesatorul de plăți.

9.3.3. Procesatorul de plată poate colecta, de asemenea, orice alte informații necesare pentru procesarea plăților. Din acest motiv, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a furnizorului nostru de servicii de plată: Politica de confidențialitate | Stripe (https://stripe.com/en-gb-ro/privacy).

9.3.4. Nunta La Mare va putea schimba procesatorul de plăți oricând, fără a fi obligat să notifice utilizatorii în acest sens, atât timp cât obligațiile acestora nu se modifică în mod semnificativ.

9.3.5. În orice caz, recunoașteți că ați fost informat că datele dumneavoastră utilizate la încheierea unei tranzacții sunt supuse prelucrării automate de către procesatorul de plăți, în scopul luptei împotriva fraudei prin folosirea cardului de credit pe internet.

9.3.6.  Nunta La Mare nu își asumă responsabilitatea pentru serviciile de plată furnizate de procesatorul de plăți online.

9.4. Transfer bancar

9.4.1. Plata se va putea face și prin transfer bancar în urma semnării contractului de prestări servicii prin Dubsado, conform termenilor și condițiilor indicate în respectivul contract, în completarea prezenților Termeni și Condiții. Livrarea produselor se va face doar după intrarea sumei (contravaloarea totală a facturii) în contul nostru, pe baza confirmării de către banca unde deținem contul bancar.

9.4.2. Comisioanele bancare și orice alte sume datorate băncii vă revin dumneavoastră.

10. LIVRAREA PRODUSELOR DIGITALE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

10.1. O parte din produsele prestate de noi au caracter digital, precum catalogul nostru online.

10.2. Referitor la acestea, contractul dintre dumneavoastră și noi se încheie la momentul confirmării acceptării comenzii și efectuării plății, online prin card bancar, reprezentând prezenții Termeni și Condiții.

10.3. Contractul astfel încheiat este un contract cu executare instantanee, obligațiile principale ale noastre, respectiv ale dumneavoastră, fiind de a vă furniza produsele și/sau metodele tehnice de accesare a acestora în termenele stabilite în prezentele condiții, în schimbul plății efectuate de dumneavoastră cu cardul bancar, pe site, prin intermediul procesatorului de plăți.

10.4. Produsul digital achiziționat vă va fi furnizat în mod electronic, ulterior confirmării plății. Această modalitate poate lua mai multe forme, în funcție de produsul achiziționat, precum, dar nelimitat la transmiterea datelor de conectare către catalogul online, a unui document (de extensie .pdf, .doc, sau altele pe care le vom considera necesare) prin intermediul e-mailului furnizat către noi la momentul acceptării comenzii, a unor materiale video etc.

10.5. Avem obligația de a vă furniza produsele și/ sau mijloacele tehnice prin care să le accesați și/sau descărcați într-un timp cât mai scurt de la momentul efectuării plății produsului care nu poate depăși 15 zile calendaristice de la momentul la care avem confirmarea băncii conform căreia contul nostru bancar a fost creditat cu banii achitați de dumneavoastră.

10.6. Dacă în termenul agreat se întâmplă să nu vă furnizăm produsul comandat sau metodele de acces la acesta din culpa noastră, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail. Vom face tot posibilul pentru a vă furniza produsul imediat, neputând depăși un termen de 15 zile de la momentul comunicării către noi a solicitării dumneavoastră.

10.7. Odată transmise datele indicate mai sus (date de conectare, document comandat, acces la curs, ori altele asemenea) se va considera că ne-am îndeplinit obligația de furnizare a produselor comandate de către dumneavoastră.

10.8. În cazul în care nu vă transmitem datele indicate mai sus în termenul suplimentar agreat, aveți dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

10.9. Accesul la catalogul online se oferă pe o perioadă determinată de 6 Luni de la momentul achiziției, termen la împlinirea căruia se va opri accesul la acesta.

11. PROPRIETATEA PRODUSELOR, RISCURI și GARANȚII

11.1. Produsele digitale rămân în proprietatea noastră în mod indefinit, dumneavoastră achiziționând doar o licență temporară și neexclusivă, în scop personal și non-comercial.

11.2. Dacă indicăm sau trimitem la vreun furnizor printr-unul din produsele noastre, acestea sunt simple sugestii ȘI NU RECOMANDĂRI.

11.3. Clienții au dreptul de a lucra cu orice furnizor doresc, sugerat sau nu în informațiile noastre. Nu ne asumăm răspunderea pentru serviciile prestate de acești furnizori, prețurile oferite, încheierea sau nu a unui contract cu aceștia, condițiile contractuale, disponibilitatea, calitatea serviciilor pe care acești furnizori le prestează ori a oricăror calități pe care aceștia le-ar putea avea ori reclamă că le au. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea parțială ori defectuoasă (spre exemplu, dacă se aduc flori galbene în loc de flori albastre), din orice motiv (spre exemplu, când nu își mai pot presta serviciile în urma unui caz fortuit, precum scoaterea de pe piață a unui colorant pentru decorarea torturilor ori prăjiturilor), a obligațiilor de către furnizorii sugerați.

11.4. Nu percepem niciun cost și/sau comision de la furnizorii indicați în catalogul nostru online.

Așadar dumneavoastră aveți exclusiva responsabilitate în alegerea furnizorilor și încheierea contractelor cu aceștia, chiar și atunci când ne mandatați să gestionăm relațiile cu respectivii furnizori. Totuși, vom depune toate diligențele profesionale pentru a sugera furnizori de calitate, cu care am mai lucrat și a căror servicii le-am încercat.

11.5. Informațiile furnizate de noi nu sunt exclusive și sunt oferite strict în contextul personal al fiecărui client, astfel cum a fost acesta comunicat către noi.

11.6. Deși depunem diligențe profesionale rezonabile pentru a acoperi orice situație, informațiile furnizate de noi în cadrul consultanței online se vor acorda exclusiv clienților finali (cuplul) potrivit situației de fapt, a provocărilor, preferințelor și bugetului indicat de clienți. Nu vom lua în considerare indicațiile altor persoane, precum membri de familie, prieteni, etc.

11.7. Nu răspundem pentru modalitatea în care clienții își organizează pregătirile, programările, sosirile la locație, relația cu ceilalți furnizori etc.

11.8. Nu garantăm descrierile produselor și imaginile/filmările oferite de și/sau despre alți furnizori, acestea fiind în general preluate de pe site-urile acestora de prezentare, noi neavând nicio responsabilitate în acest sens.

11.9. Nu garantăm obținerea vreunui rezultat indiferent de ce produs achiziționați de la noi, dumneavoastră fiind de acord și cunoscând în mod expres faptul că avem exclusiv o obligație de mijloace (și nu de rezultat), în sensul depunerii tuturor diligențelor profesionale pentru a vă livra produsele oferite la standarde cât mai înalte, însă acesta depinzând și de alți factori externi asupra cărora nu putem acționa. Cu titlu de exemplu precizăm bugetul clienților, condițiile climatice, disponibilitatea furnizorilor, modul de colaborare cu clientul, informațiile/detaliile oferite de acesta din urmă, încrederea pe care clientul o are în noi, implicarea familiei/prietenilor, modificările pe parcurs a indicațiilor oferite de clienți.

11.10. Clienții sunt exclusiv responsabili pentru respectarea termenelor care se impun, precum termene pentru informațiile necesare livrării unui produs de către noi, efectuarea de plăți, oferirea unor informații necesare către un furnizor etc.

11.11. Nu vom fi ținuți responsabili pentru încălcarea oricăror obligații de care clienții sunt ținuți sau vor fi ținuți în viitor ori în cazul neîndeplinirii unor sarcini de către clienți fără de care produsele noastre nu pot fi livrate.

11.12. Referitor la catalogul online, înțelegeți în mod expres faptul că acesta reprezintă doar o sugestie despre cum să vă organizați singuri nunta, nu este personalizat pe situația dumneavoastră personală și nu reprezintă o consultanță, un serviciu de design de eveniment ori o planificare propriu-zisă a evenimentului. De aceea, nu ne asumăm răspunderea pentru modalitatea în care vă veți organiza evenimentul și nici cum va ieși acesta. În măsura în care doriți organizarea de către noi a evenimentului ori sugestii personalizate, vă rugăm să achiziționați unul din celelalte produse comercializate de noi, în funcție de nevoile dumneavoastră.

11.13. Referitor la toate serviciile indicate pe site, cu excepția celor pe care le veți putea achiziționa direct de pe site, detaliile fiecărui serviciu în parte vor fi specificate în oferta pe care o veți primi ulterior completării formularului de contact. Cumpărarea se va face în baza unor contracte cu clauze specifice fiecărui serviciu, pe care le vom agrea și asuma împreună prin semnătură electronică.

11.14. Garanția legală de conformitate a conținutului digital

11.14.1. Dacă achiziționați dreptul de folosință asupra unui produs ce reprezintă un produs digital în calitate de consumator, suntem ținuți față de dumneavoastră de obligaţia legală pentru conformitatea conţinutului și serviciilor digitale, conformitate care trebuie să existe la momentul furnizării produsului către dumneavoastră pentru produse furnizate o singură dată, precum modele de documente, ori, în cazul produselor cu furnizare continuă (spre exemplu, acces la un cont pentru accesarea unui produs digital, spre exemplu catalogul online), pe termenul în care aveți acces la produs conform contractului.

11.14.2. În măsura în care considerați că v-a fost încălcat dreptul la primirea unui produs digital în mod conform, ne puteți comunica acest lucru la adresa noastră de email, împreună cu motivele de neconformitate pe care considerați că le prezintă produsul digital achiziționat de la noi, împreună cu dovezile aferente.

11.14.3. În măsura în care vom considera reclamația dumneavoastră întemeiată și vom observa veridicitatea motivelor de neconformitate reclamate de dumneavoastră, ne obligăm să aducem produsul în stare de conformitate în maximum 15 zile calendaristice de la momentul la care ne-a fost comunicată reclamația, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi imposibil sau ar presupune pentru noi costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv:

a) valoarea produsului digital în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;

b) gravitatea neconformităţii.

11.14.4. Dumneavoastră sunteți în mod expres de acord să vă transmitem conținutul în stare conformă în maximum 15 zile de la de la momentul la care ne-ați transmis reclamația, în măsura în care reclamația dumneavoastră se dovedește a fi întemeiată.

11.14.5. În cazul în care reclamația dumneavoastră nu este întemeiată și nu putem identifica vreun motiv de neconformitate a produsului nostru astfel cum ni l-ați descris în reclamație, vă vom oferi un răspuns în acest sens, în scris, pe emailul din contul dumneavoastră sau de pe care ne-ați scris.

11.14.6. În măsura în care:

a) aducerea în conformitate a produsului digital este imposibilă sau disproporţionată;

b) nu am adus în conformitate produsul digital în termenul agreat;

c) neconformitatea persistă, în pofida încercării noastre de a aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate;

d) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere imediată de preţ sau încetarea imediată a contractului;

e) am declarat că nu vom aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate, în termenul şi condiţiile prevăzute mai sus ori acest lucru reiese din circumstanţele cazului,

dumneavoastră veți avea dreptul fie la o reducere proporțională din preț ce corespunde cu diminuarea valorii produsului digital furnizat în comparaţie cu valoarea pe care produsul ar avea-o dacă ar fi în conformitate, fie dreptul de a obţine încetarea contractului numai dacă neconformitatea nu este minoră printr-o declarație pe care ne-o transmiteți în acest sens.

11.14.7. În ceea ce privește reducerea prețului, în măsura în care vom găsi reclamația dumneavoastră întemeiată, vă vom rambursa partea din preț pe care o considerăm întemeiată în termen de maximum 14 zile de la data la care ne-ați adus la cunoștință solicitarea dumneavoastră de reducere a prețului.

11.14.8. În măsura în care contractul încetează ulterior declarației dumneavoastre, nu veți mai avea niciun drept asupra produsului digital, și vă veți abține de la a-l utiliza în orice fel, sub sancțiunea de daune interese.

11.14.9. Reclamația nu se va considera întemeiată dacă este transmisă sau există suspiciuni clare că este transmisă cu rea intenție și/sau este falsă și/sau nu există nici un motiv de neconformitate a conținutului digital achiziționat.

12. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

I. Proprietatea intelectuală a Nunta La Mare

12.1. Site-ul și fiecare dintre componentele acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, informații, texte, imagini, videoclipuri, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, nume de companii, nume de domenii sunt proprietatea exclusivă a noastră și / sau a partenerilor noștri, după caz.

12.2. Aceste elemente sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv cele privitoare la drepturile de autor. Orice reproducere sau reprezentare, totală sau parțială, a site-ului și / sau a oricăror dintre componentele sale, fără autorizarea noastră este interzisă și constituie o încălcare sancționată de legislația în vigoare.

12.3. Nimic din conținutul site-ului nu trebuie interpretat ca acordare de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe site fără permisiunea scrisă din partea noastră sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci. Astfel, puteți utiliza orice imagine, marcă, semn, grafică, video, melodie sau alte asemenea, aparținând Nunta La Mare, partenerilor săi sau altor terțe persoane, doar dacă ați obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor fiecărui drept în parte.

12.4. Dacă nu se precizează altfel în prezentele condiții sau în descrierea produsului achiziționat, puteți utiliza site-ul și produsele achiziționate exclusiv în scop personal, non-comercial pentru care Nunta la Mare vă acordă o licență neexclusivă și temporară în acest sens, limitată în timp în anumite cazuri.

12.5. În calitate de utilizator, vă obligați să nu utilizați, modificați, distribuiți, copiați, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, acordați licențe, sublicențiați, împrumutați, transferați sau vindeți orice fel de informaţie sau produse obţinute de pe sau prin intermediul site-ului și/sau software-ului care stă la baza acestuia sau orice alte componente ale acestuia în alte scopuri, decât în conformitate cu acești Termeni și Condiţii, precum și cu legislaţia aplicabilă.

Cu titlu de exemplu, dar nelimitat la acestea, este interzisă:

  • utilizarea în alt scop decât personal și informativ, modificarea, distribuirea, copierea, transmiterea în orice fel, afișarea, aducerea la cunoștința publicului, acordarea de licențe, crearea de produse derivate, reproducerea, sublicențierea, transferul, vânzarea conținutului catalogului online la care achiziționați acces de pe site.
  • utilizarea materialelor din catalogul online pe un alt site, rețea de socializare sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

 

12.6. Nerespectarea oricăreia dintre prezentele clauze duce automat la anularea dreptului de a utiliza site-ul, blocarea accesului la materialele puse la dispoziție în format digital, obligația dumneavoastră de a distruge de îndată toate materialele descărcate și/sau imprimate fizic sau digital (spre exemplu, capturi de ecran) ori primite de la noi și plata de daune-interese.

12.7. Utilizatorul se angajează să răspundă și să despăgubească Nunta La Mare, și pe oricare dintre și / sau toți administratorii, directorii, angajații, agenții și furnizorii săi pentru orice pretenție, răspundere, daune, despăgubiri, costuri și plăți, inclusiv onorarii ale avocaților și consilierilor săi, suportate în legătură cu sau cu privire la orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

II. Proprietatea intelectuală a dumneavoastră

12.8. Prin lăsarea de recenzii / testimoniale pe conturile noastre de social media ori în alte medii, desfășurarea oricărei alte activități în legătură cu site-ul și / sau produsele, acceptarea fotografierii, filmării dumneavoastră și/sau a invitaților dumneavoastră, autorizați în mod expres Nunta La Mare de a utiliza, distribui, găzdui, stoca, reproduce, comunica, publica, modifica, adapta, traduce și afișa astfel de conținut public pe site, conturile de rețele sociale ale noastre, blogurile și / sau orice alte mijloace media (inclusiv massmedia fizice și digitale, comunicate de presă, suport de vânzări, materiale de marketing și / sau publicitate, newsletter, alerte), prin orice mijloace, în scopul de funcționare, îmbunătățire, promovare, marketing și publicitate a serviciilor și site-ului sau în scopul înființării de parteneriate.

12.9. Autorizările din acest capitol sunt valabile pentru toți utilizatorii pe termen de 5 ani ori pe o perioadă mai lungă, dacă o asemenea perioadă de protecție este conferită de lege. Utilizatorul își va putea retrage sau limita acest acord în orice moment.

13. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE NUNTA LA MARE:

13.1. Avem dreptul a încasa prețul produselor comandate de dumneavoastră.

13.2. Produsul vândut către și cumpărat de dumneavoastră este strict cel indicat în versiunea disponibilă pe site la momentul plății, Nunta La Mare neavând nicio obligație de a vă transmite în același preț noi produse suplimentare. În anumite situații, produsul poate fi varia față de cel prezentat pe site (fotografii etc.).

13.3. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că prin achiziționarea unui produs comercializat pe site nu veți obține un anumit rezultat și că descrierea produsului este cea de la data la care ați achitat prețul ori încheiat contractul, după caz, Nunta La Mare neavând obligația de a livra alte produse suplimentare, în mod gratuit. Exonerați astfel de răspundere Nunta La Mare de orice prejudiciu, pecuniar ori moral, suferit ca urmare a celor de mai sus.

13.4. Conținutul digital sau serviciul digital va fi livrat în cea mai recentă versiune a sa disponibilă la momentul încheierii contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

13.5. În măsura în care vom vinde noi versiuni ale produsului, acestea vor fi considerate produse noi, având prețuri individuale și independente față de versiunea achiziționată de dumneavoastră inițial.

13.6. Nunta la Mare nu garantează niciun nivel de performanță a produsului și nu garantează obținerea vreunui rezultat de către dumneavoastră în urma folosirii, parcurgerii sau oricărei alte utilizări a produsului astfel achiziționat.

13.7. Avem dreptul, dar nu obligația, de a aduce modificări produsului nostru digital, dincolo de ceea ce este necesar pentru a-l menţine în conformitate, ori de câte ori considerăm că este necesar din cauza modificării legilor, informațiilor renumite la nivel internațional, rezultatelor cercetărilor din domeniu și alte asemenea motive.

În aceste situații, vă vom informa într-un timp cât mai scurt despre modificările intervenite. În mod uzual, aceste modificări vor fi făcute fără costuri pentru dumneavoastră. Dacă nu doriți conținutul cu noile modificări, ne puteți comunica acest lucru în maximum 30 de zile de la momentul la care v-am transmis informaţiile sau din momentul în care produsul digital a fost modificat de către noi, oricare dintre acestea intervine mai târziu.

În această situație, veți putea menţine, fără costuri suplimentare, conţinutul digital fără modificările aduse în limitele prezenților Termeni și Condiții. Dacă însă, numărul modificărilor este crescut și/sau importanța acestora pentru domeniu este foarte mare și/sau pentru a obține aceste informații am apelat la resurse ce au costat mai mult decât cheltuielile rezonabile pentru o afacere și/sau asemenea alte motive, aceasta va corespunde cu o nouă versiune a produsului digital, ce va presupune noi costuri și modalități de acces, pe care va trebui să le achiziționați în mod separat.

14. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE DUMNEAVOASTRĂ

14.1. Pentru încheierea contractului și achiziționarea produselor ori a dreptului de folosință/licenței de utilizare asupra produselor, după caz, va trebui să achitați prețul corespunzător.

14.2. Odată efectuată plată, aveți dreptul de a vă fi livrate produsele sau a primi accesul la produsele digitale sau mijloacele necesare de accesare a acestora, după caz, conform tranzacției încheiate și a prezentelor condiții.

14.3. Aveți obligația de a utiliza produsele doar dumneavoastră, în interes personal, non-comercial, abținându-vă de la a distribui, pune la dispoziția unor terțe persoane ori face publice produsele și/sau datele de acces la produsele achiziționate.

14.4. Sunteți unicul răspunzător de a suporta toate costurile de internet, conectare la rețea și altele asemenea ce vă parvin în legătură cu acceptarea prezentelor condiții, respectiv încheierea contractului de vânzare dintre noi și dumneavoastră.

14.5. În calitate de utilizator, vă obligați să nu folosiți site-ul în scopuri ilegale.

15. POLITICA DE RETUR

15.1. Odată plasată o comandă, achitat prețul aferent produselor și puse la dispoziție datele de acces către catalogul online și/sau materialele trimise NU BENEFICIAȚI DE UN DREPT DE RETUR AL PRODUSELOR ȘI NU VEȚI PUTEA ANULA COMANDA, RESPECTIV NU AVEȚI DREPTUL LA A VI SE RAMBURSA SUMA ACHITATĂ ÎN URMA RETURNĂRII PRODUSELOR ACHIZIȚIONATE.

15.2. Confirmați în mod expres că ați luat cunoştinţă de și că sunteți de acord cu faptul că vă pierdeți dreptul la retragere ulterior plasării comenzii și achitării prețului aferent produsului digital care nu este livrat pe un suport material, precum și după executarea completă a contractului de prestări servicii, în cazul achiziționării de servicii digitale.

15.3. Referitor la serviciile prestate în mod fizic, precum organizarea evenimentului, veți avea drept de retragere doar din activitățile neprestate deja, iar în caz de plată în avans vi se va putea rambursa doar parte din prețul achitat, proporțional cu serviciile deja prestate. Acest lucru nu vă va exonera de plata de daune-interese pentru utilizatorii care și-au arătat interesul în serviciile noastre și/sau pe care i-am refuzat pentru organizarea evenimentului dumneavoastră.

15.4. Consecințele retragerii în cazul în care vă bucurați de un drept de retragere conform prezentelor condiții:

15.4.1. Vă vom rambursa sumele de bani la care aveți dreptul nu mai târziu de 14 zile de la data la care am fost informați de decizia de retragere din contract potrivit dispozițiilor din prezentul document Vă vom achita toate sumele pe care le-am primit drept plată din partea dumneavoastră. Dacă au fost făcute cheltuieli pentru îndeplinirea serviciilor de către noi, acestea se vor deduce din sumele pe care va trebui să vi le rambursăm.

15.4.2. În ceea ce privește modalitatea de rambursare a banilor în urma exercitării dreptului de retragere, vă vom rambursa sumele de bani prin aceeași metodă de plată folosită de dumneavoastră la achiziționarea produselor, cu excepţia cazului în care solicitați efectuarea plății printr-o altă modalitate de plată care nu implică costuri suplimentare pentru noi. În această ultimă situație, dacă noua metodă de plată implică costuri suplimentare, acestea vor fi în sarcina dumneavoastră.

15.4.3. În cazul retragerii din contract, ne rezervăm dreptul de a împiedica orice utilizare ulterioară a conținutului digital sau a serviciului digital de către dumneavoastră, în special prin blocarea accesului dumneavoastră la conținutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator.

15.4.4. În cazul retragerii din contract, aveți obligația să vă abțineți de la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital și de la punerea acestuia la dispoziția terților.

16. FORŢA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

16.1. În orice caz, Nunta La Mare nu va fi în niciun fel răspunzătoare faţă de niciun utilizator și este scuzată de orice eșec de a livra sau de a executa ori de întârzierile cauzate în executarea contractului ca urmare a unor cauze dincolo de puterea sa de control, inclusiv, dar fără a se limita la: acţiuni guvernamentale, incendii, întreruperi de muncă, pandemii, penurie, război, terorism, tulburări civile, probleme de logistică, întreruperi ale energiei electrice, ale comunicaţiilor, ale furnizorului de servicii Internet sau defecţiuni aferente serviciilor de găzduire sau întârzieri datorate furnizorilor de echipament hardware-ul sau sisteme software, negarea serviciilor ca urmare a unor atacuri, intruziune malware, atacuri tip hacking, acte ale unor terţi din afara controlului Nunta La Mare, dezastre naturale, inclusiv modificări ale capacităţii Nunta La Mare de a oferi produsele conform obiectului și / sau preţului stabilit ca urmare a unor modificări legislative sau a politicilor partenerilor externi sau guvernamentale.

17. NOTIFICĂRI ȘI ALTE COMUNICĂRI

17.1. Pentru orice întrebare sau informații despre serviciile oferite de noi și / sau partenerii noștri, și / sau prezentul document, ne puteți contacta prin trimiterea unui email la următoarea adresă: nuntalamareromania@gmail.com.

17.2. În calitate de utilizator, sunteți de acord ca orice notificare făcută către dumneavoastră să se facă prin email la adresa pe care ne-ați furnizat-o la momentul finalizării comenzii sau prin contul creat sau prin scrisoare poștală recomandată (cu confirmare de primire)/curier către adresa dumneavoastră poștală în măsura în care ne-ați furnizat-o, fiind la latitudinea noastră de a alege opțiunea cea mai potrivită de transmitere de la caz la caz.

17.3. Dacă nu se precizează altfel în prezenții Termeni și Condiții, puteți fi informaţi de Nunta La Mare și prin transmiterea de notificări electronice (pop-up-uri, texte incluse în site etc.), mesaje tip SMS, contactare telefonică directă.

17.4. Notificarea se prezumă a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost comunicată.

17.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.

18. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

19. Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Politica de confidenţialitate poate fi accesată aici sau direct pe site.

19. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

19.1. Nunta La Mare își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezenții Termeni și Condiții.

19.2. Nunta La Mare vă va informa despre modificările aduse acestor Termeni și Condiții prin simpla afișare a acestora pe site, cu excepția situației în care sunteți deja clientul nostru și modificările v-ar putea impacta, caz în care vă vom informa în scris cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de aplicarea noilor modificări.

19.3. Dacă nu doriți să aderați la noile condiții, aveți la dispoziție o perioadă de 24 (douăzeci și patru) de ore de la data comunicării notificării pentru a informa Nunta La Mare prin email despre acest lucru. În acest sens, înțelegeți și sunteți de acord că în caz de neagreare a noilor condiții, utilizarea site-ului nu va mai fi posibilă. Acest lucru nu va limita îndeplinirea obligațiilor deja scadente între părți în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

19.4. În cazul în care nu ne notificați dezacordul în termenele stabilite mai sus, se va considera că ați acceptat modificările.

20. NULITATE, CONCILIERE ȘI LITIGII - POLITICA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

20.1. În cazul în care una dintre clauzele prezenților Termeni și Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare a legislației, reglementărilor sau printr-o decizie a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea prezentelor condiții generale. Neexercitarea de către Nunta La Mare a drepturilor care îi sunt conferite în temeiul prezentului document nu constituie o renunțare la drepturile sale.

20.2. Orice plângere sau nemulţumire cu privire la funcţionarea site-ului, la calitatea și experienţa avută pe site, la produsele achiziționate ori altele asemenea, vă rugăm să o transmiteți, în scris, la adresa de email nuntalamareromania@gmail.com sau prin scrisoare poștală recomandată (cu confirmare de primire) / curier către sediul nostru din Mangalia, Strada Maior Gheorghe Șonțu, Nr. 4B, Județ Constanța, Cod poștal 905500, România.

20.3. Serviciul de suport este disponibil în zilele lucrătoare. Nunta La Mare va investiga plângerea în termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la comunicarea plângerii și vă va comunica rezultatul pe emailul dumneavoastră indicat în comandă.

20.4. Orice conflict apărut între dumneavoastră și Nunta La Mare se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă, prin înţelegere între părţi.

20.5. Dacă reclamația nu este soluționată, în sensul în care nu am ajuns la o înțelegere cu dumneavoastră într-un termen de maximum 25 (douăzeci și cinci) de zile calendaristice de la data notificării, tranzacția se va considera anulată.

20.6. În același timp, vă informăm și despre existența platformei europene online pentru consumatori de soluționare alternativă a litigiilor, pusă la dispoziție de Comisia Europeană, care poate fi accesată la acest link.

20.7. Dacă ați încercat să soluționați o reclamație direct cu noi, însă nu am putut soluționa reclamația dumneavoastră în mod individual, aveți posibilitatea de a recurge la mecanismul național de soluționare alternativă a litigiului („SAL”) prin intermediul Entității SAL din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, procedura fiind disponibilă la adresa: https://anpc.ro/ce-este-sal/.

20.8. Puteți contacta Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, prin datele de contact puse la dispoziție de către aceștia, accesând website-ul aici.

20.9. În contextul utilizării site-ului și / sau a produselor achiziționate de pe site, orice act, conținut, atitudine și / sau declarație a unui utilizator de natură să înșele, să inducă în eroare, să șocheze, să fraudeze, sau, în general, să cauzeze un prejudiciu oricărui alt utilizator și / sau Nunta La Mare (inclusiv membrii personalului său) poate face obiectul, la discreția noastră și fără a aduce atingere oricărei cereri de despăgubire: (i) unei reamintiri a Termenilor și Condițiilor site-ului, (ii) unei notificări oficiale.

Exemplele de mai sus nu sunt exhaustive și ne rezervăm dreptul de a supraveghea site-ul oricând suntem notificați cu privire la un comportament controversat și / sau neadecvat.

20.10. Interpretarea și aplicarea Termenilor și Condiţiilor se va face conform legii române. În cazul unor contradicţii între versiunea în limba română și orice altă limbă, versiunea în limba română va prevala.

20.11. În cazul în care conflictul nu este soluţionat pe cale amiabilă, competenţa revine instanțelor de judecată din România, de pe raza sediului nostru, în limita normelor legale imperative privind competența instanțelor.

Join the unconventional wedding movement!

Când te abonezi la newsletter-ul nostru Waves, Weddings & Wonders, primești în mod gratuit:

Informatii exclusive despre nunti la mare, aka tipul de insights pe care doar 13 ani de experiență în planificarea nunților le poate oferi

Idei de nunta care depășesc obișnuitul și tradiționalul aka idei creative pentru ca nunta ta să iasă în evidență și să devină memorabilă

Fun News de pe litoralul românesc aka noutăți și informații pentru toți iubitorii Mării Negre, în special pentru cei cu pasiune pentru frumos

Abonează-te azi

și primești ghidul nostru 3 Essential Beach Wedding Tips fără de care o nuntă poate să se prăbușească precum un castel de nisip